Proizvodnja, skladištenje, ugovaranje I prodaja poljoprivrednih proizvoda

Adresa: Bore Radića 100, Bavanište
Grad: Kovin
Telefon:013/75-18-50
Mobilni:062/37-77-33
E-mail: srdmgroup@gmail.com

Osnovna delatnost: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza I prodaja poljoprivrednih proizvoda

Kontaktirajte STEVANOVIĆ RDM GROUP