Vage, doziranjje, merenje, vaga na traci, tračne vage, kolosečne vage, magacinske vage, glajz vage, izrada elektronike za vage i prateća oprema

Adresa: Branka Ćopića 3
Grad: Paraćin
Telefon: 035/57-17-44
Mobilni: 063/60-03-07
E-mail: nidproel@eunet.rs
Web: www.nidproel.com

Osnovna delatnost: Proizvodnja mernih, istraživačkih i navigacionih instrumenata

Detaljnije o firmi:

NID PROFESIONALNA ELEKTRONIKA  osnovana je u Paraćinu 1990. godine kao samostalna zanatska radionica za proizvodnju elektronike  i automatike. Kao prvi proizvod imali smo analogno-digitalnu elektroniku za statičke i dozirne vage.

Od svog osnivanja pa do danas osnovna delatnost firme je izrada elektronike za vage i prateća automatika. Pored toga radilo se i na drugim sistemima kao što su audio tehnika, merenje i regulisanje temperature, merenje vlažnosti, merenje pritiska itd…

Već 1992. razvijena je prva savremena mikroprocesorska elektronska vaga pod nazivom NID EV902. Naredne godine dobijeno je prvo tipsko odobrenje za tu elektroniku, za neautomatske vage klase III i IV.

U narednom periodu radilo se na usavršavanju tako da su izašle neke modifikacije ove elektronike i mnogo iskustva u radu sa elektronikom i mernim pretvaračima. Godine 1996. dobijen je sertifikat za ispunjenje uslova za pregled merila. To znači da je oformljena zvanična laboratorija za pregled elektronskih merila mase.

1999. godine usavršava se NID EV 902 i dobija se nova elektronika NID EV 903 A. Ova elektonika ima mogućnost doziranja 15 komponenata i usavršen program merenja. 2000. godine prethodnu elektroniku menjamo novim tipom NID EV 908. Od 2000. godine proizvodi se samo ovaj tip koji se neprestano popravlja i poboljšava.

Od 2001. godine NID PROFESIONALNA ELEKTRONIKA eksluzivno zastupa firmu FLINTEC na prostoru Srbije, Crne Gore, BiH, Makedonije i Kosova. Firma FLINTEC je svetski proizvodjač mernih pretvarača težine, koji se koriste u svim vagama klase III i IV.

Kao jedna od značajnih srpskih firmi u sferi merenja mase i merno regulacione opreme, NID PROFESIONALNA ELEKTRONIKA predstavlja najnovija tehnološka rešenja i usluge iz ove oblasti. Proizvodi i usluge su projektovani po visokim standardima, kako bi zadovoljili realnu potrebu kompanija za ostvarenjem profita na tržištu, brinući istovremeno o zaštiti životne sredine. Kvalitetna oprema i sistemi naše frme našli su primenu u svim granama industrije i trgovini. Velika pouzdanost, tačnost, jednostavnost pri upotrebi i održavanju doprineli su tome da smo zastupljeni u svim bivšim jugoslovenskim republikama i inostranstvu. Danas funkcionišemo kao značajni proizvođač elektronika za vage. Sa preko dvadeset pet godina rada i iskustva, možete imati potpuno poverenje i odlučiti se za naše proizvode i usluge.

Video Prezentacija

Kontaktirajte NID PROFESIONALNA ELEKTRONIKA SZR